pro

सक्रिय कार्बन

  • सक्रिय कार्बन

    आमचे सक्रिय कार्बन मुख्यतः पीएसए हायड्रोजन प्रक्रियेसाठी फीडिंग स्टॉकमधील सी 1 / सी 2 / सी 3 / सी 4 / सी 5 संयुगे काढण्यासाठी वापरले जातात, बुध नैसर्गिक गॅस शुध्दीकरणात काढून टाकतात.