pro

हायड्रोट्रिएटिंग कॅटलिस्ट

  • हायड्रोट्रिएटिंग कॅटलिस्ट

    वेगवेगळ्या डिस्टिलेट्ससाठी, आमचे अनुक्रमे हायड्रोट्रिएटिंग कॅटॅलिस्ट्स नाफ्थासाठी एचडीएस, व्हीजीओ आणि डिझेलसाठी एचडीएस आणि एचडीएन, एफसीसी पेट्रोलसाठी एचडीएस आणि एचडीएन, व्हीजीओ आणि यूएलएसडीसाठी एचडीएस परिष्कृत करण्याच्या प्रक्रियेत आपले अनुप्रयोग पूर्ण करू शकतात.